VÅRA TJÄNSTER

PROJEKTLEDNING

På Atroni Management & Consulting AB hjälper vi våra kunder att driva projekt i olika former och i alla dess skeden.

Vi erbjuder en flexibel lösning projektledning där vi kan bidra med kunskap när kunden behöver det. 

Det är smart, kostnadseffektivt och helt rätt i tiden, nu när företag inte anställer i samma utsträckning som förr.

Vi har en gedigen erfarenhet från projektledning inom leverans-, teknikutvecklings-, verksamhetsutvecklings- och IT-projekt.

Med en tydlig målbild kan vi ta ansvar för helheten eller enskilda delar av projektet.

Vår samlade erfarenhet från att leda projekt i olika roller och verksamheter gör att vi direkt kan kliva in och ta rollen som projektledare hos våra kunder. Vi behöver ingen lång introduktion från våra uppdragsgivare.

Vi kan hjälpa företag både på plats, eller från vårt kontor.


INTERIMSLÖSNINGAR

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att leda och utveckla människor och verksamhet i ett företags alla faser, både i upp- och nedgång.

Med en bred teknisk bakgrund och lång erfarenhet från seniora roller i stora globala företag inom både tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin kan vi gå in och stötta som interim chef i flera olika roller och ledande befattningar.

Följande är ett axplock av vad vi kan hjälpa er med:

En Interimschef anlitas för en tidsbegränsad period och kommer in i organisationen med mycket kort varsel och levererar från första dagen.

Alla uppdrag är unika och genom att anlita en Interimschef får du en ledare som vet exakt vad ni behöver vid exakt rätt tidpunkt. 

Vi fokuserar på uppgiften och är ovärderlig under förändringar som till exempel strategiprojekt, implementationer eller för att driva tillväxt. 

Vi hjälper även till för att fylla en vakans eller sjukfrånvaro. 

- Never stop learning

- Trust yourself

- All things are possible

- Yes I can

- Think positive

DIGITAL DAGLIG STYRNING

Som Solution Partner till Mevisio AB kan vi hjälpa er att skräddarsy eran digitala plattform för Daglig styrning.

Daglig styrning utgör en av de viktigaste principerna inom Lean Produktion och syftar till att lyfta aktuella avvikelser/problem för att säkerställa störningsfria processer och uppnå maximal effektivitet.

Daglig styrning är mycket konkret metod och kan beröra samtliga operativa, strategiska och administrativa funktioner inom företaget och är därför en viktig del av verksamhetens övergripande ledningssystem.

Genom att visualisera information på rätt sätt kan både ledare och medarbetare snabbt få en objektiv och välgrundad bild av situationen och direkt åtgärda avvikelser/störningar.

Många företag jobbar idag brett med att digitalisera processer och arbetssätt. Nästa steg är att digitalisera er Dagliga Styrning. Varje enskild Mevisio-tavla kan kundanpassas för att förmedla information på ett så effektivt sätt som möjligt och för att skapa mervärde för kunden. Fördelarna med att digitalisera er dagliga styrning är många.

Nedan beskriver vi exempel på olika lösningar som vi kan erbjuda din verksamhet. 

EFFEKTIVISERING AV ARBETSPROCESSER

Vi hjälper er med kartläggning och översyn av era befintliga processer och arbetssätt. och ta fram ett önskat läge. Vi hjälper er att analysera nuläget, komma fram till önskat läge och kartlägga vilka behov ni har som organisation. 

I ett nära samarbete med uppdragsgivaren hjälper vi er att effektivisera processer och arbetssätt i syfte att nå uppsatta mål. Genom att ständigt ifrågasätta och förbättra sin verksamhet skapas värde.

Vi stöttar eran organisation genom att hjälpa er att: 

Ni kanske bara önska utvärdera delar av era processer eller en total översyn över befintliga processer. 

ATRONI MANAGEMENT & CONSULTING AB   |   KRAN-PERS VÄG 11, 771 90 LUDVIKA   |   +46 70 63 843 63   |   info@atroni.se